חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר נתנאל צארום ד"ר נתנאל צארום 02-65-84160 סילברמן 3-618 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר