חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר מיכל ברקר-דקל ד"ר מיכל ברקר-דקל 02-65-85412 סילברמן 3-450 אתר החוקרת ראש קבוצת מחקר