חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר אורן קולודני ד"ר אורן קולודני 02-65-85165 ברמן -201 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר