חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר דפנה נחמני ד"ר דפנה נחמני 02-65- סילברמן 3-606 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר