חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן 02-65-86455 02-6584425 סילברמן 3-428 ראש קבוצת מחקר
דר' חגית זר ד"ר חגית זר 02-65-86877 מנהל/ת מעבדה