חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' עודד ליבנה פרופ' עודד ליבנה 02-65-86894 02-6585573 וולפסון -10 ראש קבוצת מחקר
גב' אורלי אברהם 02-65-86894 תלמיד/ת דוקטורט
גב' ג'ואנה בנא 02-65- סילברמן 1-633 תלמיד/ת מוסמך