חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
דפנה אטלס פרופ' (אמריטוס) דפנה אטלס 02-65-85406 סילברמן 1-607 ראש קבוצת מחקר אמריטוס
ד"ר משה (מייקל) טרוס 02-65-85402 סילברמן 1-6XX מנהל/ת מעבדה
גברת אברים סרבילי גב' אברים סרבילי 02-65-85402 סילברמן 1-6XX תלמיד/ת דוקטורט