חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' שי ארקין פרופ' ישעיהו (שי) ארקין 02-65-84329 02-6584329 סילברמן 1-527 אתר הקבוצה ראש קבוצת מחקר
גב' מרים קרוגליאק 02-65-85194 סילברמן 1-5XX מנהל/ת מעבדה
גברת אסתר בריאל גב' אסתר בריאל 02-65- סילברמן 1-5XX תלמיד/ת דוקטורט