חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' שמשון בלקין פרופ' שמשון בלקין 02-65-84192 02-6585559 סילברמן 3-482 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר