חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' נסים בן-אריה פרופ' נסים בן-אריה 02-65-84283 02-6528039 סילברמן 3-510 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר סופיה זיסמן חזנוב 02-65- סילברמן 3-5XX מנהל/ת מעבדה