חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' מיכאל ברנדייס פרופ' מיכאל ברנדייס 02-65-85123 סילברמן 2-430 ראש קבוצת מחקר