חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' מיכל גולדברג פרופ' מיכל גולדברג 02-65-86452 02-65-86975 סילברמן 2-550 ראש קבוצת מחקר
גב' אביטל בן-משה 02-65-85097 סילברמן 2-548 תלמיד/ת דוקטורט
גב' רות וינר 02-65-85097 סילברמן 2-548 תלמיד/ת דוקטורט
גב' לי-אור זך 02-65-86983 סילברמן 2-546 תלמיד/ת דוקטורט
גב' קרן ארז 02-65-85097 סילברמן 2-548 תלמיד/ת מוסמך
גב' מרב גולד 02-65-86983 סילברמן 2-546 תלמיד/ת מוסמך