חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' יוסי הירשברג פרופ' (אמריטוס) יוסף הירשברג 02-65-85662 02-5633066 סילברמן 2-454 ראש קבוצת מחקר אמריטוס
ד"ר ורדה מן 02-65-86022 סילברמן 2-440 מנהל/ת מעבדה
גב' אורלי דרעי-לוסטהאוס 02-65-86022 סילברמן 2-440 תלמיד/ת דוקטורט
מר אורי קרניאל 02-65-86022 סילברמן 2-442 תלמיד/ת דוקטורט
גב' דניאל לימואי 02-65-86022 סילברמן 2-442 תלמיד/ת מוסמך
גב' טל מקוב 02-65-86022 סילברמן 2-442 תלמיד/ת מוסמך
מר חיים סימנוביץ' 02-65-86022 סילברמן 2-442 תלמיד/ת מוסמך