חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' ניר קרן פרופ' ניר קרן 02-65-85233 02-6584425 סילברמן 3-417 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
דר' חגית זר ד"ר חגית זר 02-65-86877 מנהל/ת מעבדה
גברת ליאת בר-אייל גב' ליאת בר-אייל 02-65- סילברמן 3-4XX תלמיד/ת דוקטורט