חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' אלכס לויצקי פרופ' (אמריטוס) אלכס לויצקי 02-65-85404 02-6512958 סילברמן 1-644 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר אמריטוס
ד"ר שושנה קליין 02-65-85401 סילברמן 1-6xx מנהל/ת מעבדה