חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופסור מיכל ליניאל פרופ' מיכל ליניאל 02-65-85425 02-6586448 סילברמן 1-515 אתר החוקרת ראש קבוצת מחקר
ד"ר ציונה אליהו 02-65-85889 02-6586448 סילברמן 1-5XX מנהל/ת מעבדה