חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' עדי מזרחי פרופ' עדי מזרחי 02-65-86460 גודמן -1204 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר מירב גבעון 02-65-85163 גודמן -1204 מנהל/ת מעבדה
ד"ר אריאל גלעד 02-65-85163 גודמן -1204 חוקר/ת
ד"ר עידו מאור 02-65-85163 גודמן -1204 חוקר/ת
ד"ר גן-איצ'י טסקה 02-65-85163 גודמן -1204 תלמיד/ת פוסט-דוקטורט
מר עומרי גילדי 02-65-85163 גודמן -1204 תלמיד/ת דוקטורט
מר עמית וינוגרד 02-65-85163 גודמן -1204 תלמיד/ת דוקטורט
מר ירדן טוהר 02-65-85163 גודמן -1204 תלמיד/ת דוקטורט
גב' ליבי פייגין 02-65-85163 גודמן -1204 תלמיד/ת דוקטורט
מר הרן שני-נרקיס 02-65-85163 גודמן -1204 תלמיד/ת דוקטורט
מר יוסף אורבן 02-65-85163 גודמן -1204 מתכנת/ת