חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' ישראל נלקן פרופ' ישראל נלקן 02-65-84229 גודמן -1207 ראש קבוצת מחקר