חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר עמי ציתרי פרופ' עמי צתרי 02-65-84978 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר חגית טורם 02-65- מנהל/ת מעבדה