חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' דודי צפתי פרופ' יהודה צפתי 02-65-84902 סילברמן 2-411 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר