חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר דנה רייכמן פרופ' דנה רייכמן 02-65-86952 02-6586448 סילברמן 1-637 אתר החוקרת ראש קבוצת מחקר