חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' חרמונה שורק פרופ' (אמריטוס) חרמונה שורק 02-65-85109 972-2-6520258 סילברמן 1-420 ראש קבוצת מחקר אמריטוס
ד"ר אסתר בנט 02-65-85431 סילברמן 1-4XX מנהל/ת מעבדה