חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' תומר רביד פרופ' תומר רביד 02-65-84349 סילברמן 1-523 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר