חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' מורן יהוא פרופ' יהוא מורן 02-65-85714 סילברמן 3-344 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר ראובן אהרוני 02-65-84258 ברמן -2XX מנהל/ת מעבדה