חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' מורן יהוא פרופ' יהוא מורן 02-65-85714 ברמן -212 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
גברת יערה קולומבוס שנקר גב' יערה קולומבוס שנקר 02-65- תלמיד/ת דוקטורט