אא"ה, סמינר שבועי בזום

מועד
05/01/2021 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/86325292093?pwd=KzRLdW4wcHhML0ExU0o1aS8rbWYrZz09

Speaker: Dr. Frida Ben-Ami, Tel Aviv University

Title: Age Matters!?

https://huji.zoom.us/j/86325292093?pwd=KzRLdW4wcHhML0ExU0o1aS8rbWYrZz09