אא"ה, סמינר שבועי בזום

אא"ה, סמינר שבועי בזום 1.12.20
01/12/2020 - 14:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/83577863154?pwd=SUNQc2VKOHNkMmpWRzRxS0pXRTZlQT09

Speaker: Dr. Jahnavi Punekar, Indian Institute of Technology Bombay 

Title: The end-Cretaceous mass extinction: crisis signals from planktic foraminifera

Zoom link: https://huji.zoom.us/j/83577863154?pwd=SUNQc2VKOHNkMmpWRzRxS0pXRTZlQT09

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
ראשון, נובמבר 29, 2020