אא"ה, סמינר שבועי

אא"ה, סמינר שבועי 5.11.19
05/11/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Oren Kolodny, EEB Department, HUJI

Title: Why did Moderns replace Neanderthals and not vice versa? And what took them so long?!?

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, אוקטובר 30, 2019