אא"ה, סמינר שבועי

מועד
05/11/2019 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Oren Kolodny, EEB Department, HUJI

Title: Why did Moderns replace Neanderthals and not vice versa? And what took them so long?!?