אא"ה, סמינר שבועי

אא"ה, סמינר שבועי 4.1.22
04/01/2022 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6 בניין סילברמן

Speaker: Dr. Yael Litvak, Department of Biological Chemistry, The Hebrew University of Jerusalem

Title: Pathogen expansion in the large intestine

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שלישי, דצמבר 28, 2021