אבי שמידע קיבל פרס מפעל חיים 2014

פרופ' (אמריטוס) אבי שמידע
פרס מפעל חיים

פרופ' שמידע זכה בפרס מפעל חיים על תרומתו לידע האקדמי בתחום הצומח של ארץ ישראל והמזרח התיכון ובזכות הקמתו של מרכז רותם.

פרופ' אבי שמידע