אודות מעבדות הוראה

במעבדות ההוראה מתקיימים קורסי מעבדה מגוונים בתחומי הלימוד השונים, החל ממעבדות בקורסי המבוא בזואולוגיה, בוטניקה ואקולוגיה, והמשך בניסויים מתקדמים בגנטיקה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית ועוד. 
התלמידים זוכים לראות כיצד התיאוריה הנלמדת בקורסים העיוניים מתממשת בפועל במעבדה. הם מבצעים ניסויים ותצפיות ב- model organisms שונים ומתנסים בשיטות המעבדה הרלוונטיות ביותר.
הניסויים בקורסים השונים מתעדכנים בהתאם לחידושים האחרונים במחקר הביולוגי.
המעבדות חדשות ומאובזרות במכשור מתקדם, והעבודה מכשירה את התלמידים במיומנויות הנדרשות לעיסוק בעבודת מעבדה ביולוגית.