איתן לרנר

ד"ר איתן לרנר
ביולוגיה של מולקולות בודדות
כימיה ביולוגית

תחומי ענין

 1. מנגנונים פרה-גנטיים המקדמים התפתחות עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה
 2. איפיון אוליגומרים של החלבון אלפא-סינוקלאין כפקטורים בהתפתחות מחלת הפרקינסון
 3. העברת אותות אלוסטריים על גבי דנ"א
 4. פיתוח שיטות לאפיון מבני חלבונים בתוך התא

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

 1. קביעת המבנה של קומפלקס השעתוק החיידקי במצבים המתחמקים מעיכוב אנטיביוטי באמצעות ספקטרוסקופיה של מולקולות בודדות ומודלים חישוביים. 
 2. פיתוח שיטות לקביעת מבני חלבונים בתוך התא, באמצעות ספקטרוסקופיה של מולקולות בודדות ומודלים חישוביים.
 3. אפיון האוליגומרים של החלבון אלפא-סינוקלאין:
  החלבון אלפא-סינוקלאין, הינו שחקן מרכזי בהתפתחות מחלת הפרקינסון. חלבון זה נוטה להתחבר לחבריו, וכך ליצור סיבים שאינם מסיסים ושוקעים בתווך התאי. תהליך הגירעון של סיב שכזה כולל סוגים רבים של אוליגומרים רבים של החלבון אלפא-סינוקלאין, בעלי גדלים רבים ומבנים שונים. ככל הנראה, מרבית האוליגומרים אינם תורמים ליצירת הסיב. לעומת זאת, ידוע שישנם אוליגומרים של אלפא-סינוקלאין שנוטים להיספח לממברנות של תאים. מטרת הפרויקט: אפיון האוליגומרים של החלבון אלפא-סינוקלאין אשר נוטים להיספח אל ממברנת התא ובכך מהווים פקטור רעילות בהתפתחות מחלת הפרקינסון. האפיון יתבצע באמצעות שילוב של מדידות ספקטרוסקופיה של מולקולות בודדות ומודלים חישוביים.
 4. חקר מנגנון העברת אותות האלוסטריים בביולוגיה בכלל וב DNA בפרט:
  באלוסטריה, ליגנד 1 שנקשר לאתר קישור A על גבי חלבון, מוביל לשינוי של יכולת הקישור של מולקולה 2 לאתר קישור B על גבי אותו חלבון. זה קורה גם במקרים בהם אתרי הקישור A ו B מרוחקים זה מזה. אם כן, מתאפשרת תקשורת לאורך החלבון. כיצד העברת האותות האלוסטריים מתאפשרת - מהו המנגנון? האם ניתן לתכנן חלבונים ו DNA שיהיו בעלי תכונות אלוסטריות כרצוננו? האם חלבונים קושרי DNA, מסוגלים "לדווח" על מיקומם לחלבונים קושרי DNA אחרים באמצעות העברת אותות אלוסטריים לאורך DNA?
 
דר' איתן לרנר

צרו קשר

דוא"ל
טלפון
02-65-85457
טלפון נייד
פקס
משרד
סילברמן 1-435