בוקסבוים אמנון - מענק ERC-2015

פרופ' אמנון בוקסבוים
מענק לחוקרים צעירים במסגרת תכנית ERC הייחודית של האיחוד האירופי

נושא המענק: Mechanobiology of Bovine Reproduction

ד"ר אמנון בוקסבוים