ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר דוקטורט

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר דוקטורט, 29.6.21
29/06/2021 - 13:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/89448820225?pwd=YXk1bkxxTkh6ZmJCdFEzSk15TWgxdz09

Speaker: Assaf Assis,Mitrani lab HUJI

Title: Engineering Three-Dimensional (3D) Tissues for Inducing Angiogenesis  

https://huji.zoom.us/j/89448820225?pwd=YXk1bkxxTkh6ZmJCdFEzSk15TWgxdz09

 

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018