ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר מועמד

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר מועמד, 26.12.19
26/12/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Nir Fluman,Stockholm University, Dept. of Biochemistry and Biophysics

Title: In vivo gymnastics of unassembled membrane proteins

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018