ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי בזום

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי בזום, 25.6.20
25/06/2020 - 12:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/91799081561?pwd=Mk54M2J0MUVMa3BLNW1LUVJ4bzcxZz09

Speaker: Prof. Gilad Haran, Department of Chemical and Biological Physics, Weizmann Institute of science

Title: How fast are conformational changes in protein machines?

 
Meeting ID: 917 9908 1561
Password: 490126
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018