ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 31.10.19
31/10/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Yotam Drier, Lautenberg center for immunology and cancer research, Hadassa medical school, Hebrew University 

Title: How genetic, epigenetic and topological alterations rewire enhancer regulation to drive cancer

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018