ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 23.1.20
23/01/2020 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Yaron Shav-Tal, Bar-Ilan University 

Title: Encounters of mRNAs with nuclear pores and splicing factors in living cells

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018