ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 19.3.20
19/03/2020 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Igor Ulitsky, Department of Biological Regulation, Weizmann Institute of Science

Title: Long noncoding RNAs: what they do, and how, and when do they leave the nucleus?

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018