ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 14.11.19
14/11/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Gabriela Moreno, Eden Lab

                Rachana Ramachandran, Aroeti Lab

                Mark Baron, Devor Lab

Title: Enhancer deregulation as the driving force in malignant rhabdoid tumors

         Enteropathogenic E.coli modulates MAPK signaling to promote infection in human intestines

          Anesthesia-like state in the absence of anesthetics

    

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018