ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

מועד
21/11/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Maayan Salton,Hadassah Medical School, HUJI

Title: Epigenetic regulation of alternative splicing