ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 21.11.19
21/11/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Maayan Salton,Hadassah Medical School, HUJI

Title: Epigenetic regulation of alternative splicing

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018