ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 28.11.19
28/11/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Moran Shalev-Benami, Department of Structural Biology, Weizmann Institute of Science.

Title: Deadly Spiders & Scary Zombies NOT a Halloween Story - A Near Atomic Resolution Glance into the CNS

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018