ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

מועד
01/12/2019 - 16:00
Add to Calendar

מיקום
אודיטוריום בקר, בניין גודמן

Speaker: Mr. Nadav Yayon (Phd talk)

Title: Local cholinergic networks in the mammalian cortex: Computational, neuroanatomical and transcriptomic insights