ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 1.12.19
01/12/2019 - 16:00
Add to Calendar
אודיטוריום בקר, בניין גודמן

Speaker: Mr. Nadav Yayon (Phd talk)

Title: Local cholinergic networks in the mammalian cortex: Computational, neuroanatomical and transcriptomic insights

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018