ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 19.12.19
19/12/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Barak Raveh , School of Computer Science and Engineering, The Hebrew University

Title: Integrative modeling of dynamic biological systems - from atoms to cells through pores

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018