ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 16.1.20
16/01/2020 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Ruth Gabizon,Department of Neurology, Hadassah Medical Center and Faculty of Medicine, Hebrew University

Title: The making of a smart food supplement: Bridging nature and science for the prevention of Neurodegenerative Diseases

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018