ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר דוקטורט

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר דוקטורט, 18.2.21
18/02/2021 - 12:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/81167478856?pwd=ZHUyeWNBWnVNcnp1cHR3ZHQ3blArQT09

Speaker: Sandra Camargo (Mitrani lab), HUJI

Title: Epithelial-Stromal Interactions in Carcinogenesis

https://huji.zoom.us/j/81167478856?pwd=ZHUyeWNBWnVNcnp1cHR3ZHQ3blArQT09

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018