ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי 13-11-18
13/11/2018 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Michael Klutstein, Institute of Dental Sciences, Faculty of Dental Medicine, Hebrew University of Jerusalem 
Title: Analysis of spermatogenesis using new molecular methods - Mouse today, human tomorrow? 
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 8, 2018