ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי 20-11-18
20/11/2018 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Nitzan Gonen Stem Cell Biology & Developmental Genetics lab, The Francis Crick Institute, London, UK
Title: How to enhance sex?

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 15, 2018