ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי 8.1.19
08/01/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Tali Ilovitsh, Department of Radiology, School of Medicine, Stanford University
 
Title: Medical ultrasound: advanced imaging  and targeted therapy

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שני, ינואר 7, 2019