ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי 15.1.19
15/01/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Dan Bracha, Department of Chemical and Biological Engineering, Princeton University 
Title: Optogenetic protein droplets: Mapping and moving through intracellular phase space 
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
ראשון, ינואר 13, 2019