ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי , 4.6.19
04/06/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Smadar Ben Tabou De Leon ,Department of Marine Biology, the Charney School of Marine Sciences, University of Haifa 
 
Title: Possible co-option of a VEGF-driven tubulogenesis program for biomineralization in echinoderms
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שלישי, מאי 28, 2019